D2

Ryoyo Nakagawa
Hiroyuki Okamoto
Wataru Iida
Tatsuya Hagino
Haon Futamata
Tatsuki Tanaka
Reina Nagamura